Tin tức 

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

14h:54, thứ sáu ngày 23/11/2018

Chính sách vận chuyển máy phát điện

I - VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 - Tùy theo yêu cầu của khách hàng, hàng hóa được bàn giao tại Nhà máy của Công ty Toàn Thắng hoặc vận chuyển đến chân công trình (địa điểm được yêu cầu trong hợp đồng)

 - Chi phí vận chuyển được xác định rõ ràng trong hợp đồng mua bán

 - Phương tiện vận chuyển tùy thuộc vào loại hình sản phẩm, giao thông, hoàn cảnh, địa điểm nhận hàng

 - Thời điểm vận chuyển: tùy theo yêu cầu của khách hàng và hoàn cảnh, địa điểm nhận hàng

II - LẮP ĐẶT HÀNG HÓA

 - Tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm thiết bị, máy móc được lắp đặt, kết nối với hệ thống, hạ tầng cơ sở

 - Chi phí lắp đặt, hoàn thiện được xác định rõ ràng trong hợp đồng mua bán

 - Thời điểm lắp đặt: tùy theo tiến độ công việc và yêu cầu của khách hàng

III - BÀN GIAO HÀNG HÓA

 Máy móc thiết bị được bàn giao theo nhiều bước tùy theo yêu cầu của Khách hàng

 - Bàn giao tại Nhà máy của Công ty Toàn Thắng hoặc tại Cảng (thiết bị nhập khẩu)

 - Bàn giao tại chân công trình trước khi lắp đặt

 - Bàn giao sau khi lắp đặt hoàn thiện, đưa vào sử dụng